ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

 • Івасишин О.М. (голова), Ін-т металофізики (ІМФ) ім. Г.В. Курдюмова НАН України

 • Антонов В.М. Ін-т металофізики (ІМФ)
  ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ

 • Бєляєв О.Є. Ін-т фізики напівпровідників (ІФН) ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ

 • Білоголовський М.О., Ін-т металофізики (ІМФ) ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ

 • Богданов В.Л. Президія НАН України, Київ

 • Криворучко В.М., Донецький фізико-технічний ін-т (ДонФТІ) ім. О.О. Галкіна НАН України, Київ

 • Гнатченко С.Л.,Фізико-технічний ін-т низьких температур (ФТІНТ) ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Харків

 • Горбик П.П., Ін-т хімії поверхні (ІХП) ім. О.О. Чуйка НАН України, Київ

 • Гриньов Б.В., Ін-т сцинтиляційних матеріалів (ІСМ) НАН України, Харків

 • Карбівський В.Л. (секретар), Ін-т металофізики (ІМФ) ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ

 • Кордюк О.А., Київський академічний університет, Київ

 • Костильов В.П., Ін-т фізики напівпровідників (ІФН) ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ

 • Лень Є.Г. Ін-т металофізики (ІМФ) ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ

 • Лісовський І.П.,Ін-т фізики напівпровідників (ІФН) ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ

 • Лізунов В.В. Ін-т металофізики (ІМФ) ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ

 • Назаров О.М., Ін-т фізики напівпровідників (ІФН) ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ

 • Наумовець А.Г., Ін-т фізики (ІФ) НАН України, Президія НАН України, Київ

 • Остафійчук Б.К., Прикарпатський національний ун-т (ПНУ) ім. Василя Стефаника МОН України, Івано-Франківськ

 • Порошин В.М., Ін-т фізики (ІФ) НАН України, Київ

 • Рудь О.Д. Ін-т металофізики (ІМФ) ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ

 • Саченко А.В., Ін-т фізики напівпровідників (ІФН) ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ

 • Сорокін В.М., Ін-т фізики напівпровідників (ІФН) ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ

 • Татаренко В.А., Ін-т металофізики (ІМФ) ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ (заст.голови)

 • Туркевич В.З., Ін-т надтвердих матеріалів (ІНМ) ім. В.М. Бакуля НАН України, Київ

 • Уваров В.М., Ін-т металофізики (ІМФ) ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ

 • Фіалко Н.М., Ін-т технічної теплофізики (ІТТ) НАН України, Київ

 • Фірстов С.О., Ін-т проблем матеріалознавства (ІПМ) ім. І.М. Францевича НАН України, Київ

 • Шульга М.Ф., Національний науковий центр (ННЦ) "Харківський фізико-технічний ін-т" (ХФТІ) НАН України, Харків

Бевз В.П.(голова), Бекеньов Л.В., Бошко О.І., Владимирова Т.П., Галстян І.Є.(секретар), Дехтяренко В.А., Журавльов Б.Х., Кандауров О.В., Кочелаб Є.В., Левчук К.Г., Лень Є.Г., Лізунов В.В., Мокляк С.В., Михайлова Г.Ю., Носенко А.В., Пакула Д.Л., Попович Я.І., Радченко Т.М., Решетник О.В., Рудь М.О., Рудь О.Д., Татаренко В.А., Філатова В.С., Фірстов Г.С., Якимчук М.М.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ