Програмний комітет

 • Івасишин О.М. (голова), Ін-т металофізики (ІМФ) ім. Г.В. Курдюмова НАН України
 • Антонов В.М. Ін-т металофізики (ІМФ)ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ
 • Бєляєв О.Є. Ін-т фізики напівпровідників (ІФН) ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ
 • Білоголовський М.О. Ін-т металофізики (ІМФ) ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ
 • Богданов В.Л. Президія НАН України, Київ
 • Криворучко В.М. Донецький фізико-технічний ін-т (ДонФТІ) ім. О.О. Галкіна НАН України, Київ
 • Горбик П.П. Ін-т хімії поверхні (ІХП) ім. О.О. Чуйка НАН України, Київ
 • Гриньов Б.В. Ін-т сцинтиляційних матеріалів (ІСМ) НАН України, Харків
 • Карбівський В.Л. (секретар), Ін-т металофізики (ІМФ) ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ
 • Кордюк О.А. Київський академічний університет, Київ
 • Костильов В.П. Ін-т фізики напівпровідників (ІФН) ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ
 • Лень Є.Г. Ін-т металофізики (ІМФ) ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ
 • Лісовський І.П. Ін-т фізики напівпровідників (ІФН) ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ
 • Лізунов В.В. Ін-т металофізики (ІМФ) ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ
 • Назаров О.М., Ін-т фізики напівпровідників (ІФН) ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ
 • Наумовець А.Г. Ін-т фізики (ІФ) НАН України, Президія НАН України, Київ
 • Остафійчук Б.К. Прикарпатський національний ун-т (ПНУ) ім. Василя Стефаника МОН України, Івано-Франківськ
 • Порошин В.М. Ін-т фізики (ІФ) НАН України, Київ
 • Рудь О.Д. Ін-т металофізики (ІМФ) ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ
 • Саченко А.В. Ін-т фізики напівпровідників (ІФН) ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ
 • Сорокін В.М. Ін-т фізики напівпровідників (ІФН) ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ
 • Татаренко В.А. Ін-т металофізики (ІМФ) ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ (заст.голови)
 • Туркевич В.З. Ін-т надтвердих матеріалів (ІНМ) ім. В.М. Бакуля НАН України, Київ
 • Уваров В.М. Ін-т металофізики (ІМФ) ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ
 • Фіалко Н.М. Ін-т технічної теплофізики (ІТТ) НАН України, Київ
 • Фірстов С.О. Ін-т проблем матеріалознавства (ІПМ) ім. І.М. Францевича НАН України, Київ
 • Шульга М.Ф. Національний науковий центр (ННЦ) «Харківський фізико-технічний ін-т» (ХФТІ) НАН України, Харків